Νικητές

Έτος Άνδρες Γυναίκες
2018 DIMITRIS THEODORAKAKOS VASILIKI KONSTANTINOPOULOU
2017 NICOLAS GEORGALAS VASILIKI KONSTANTINOPOULOU
2016 MICHALIS PARMAKIS VASILIKI KARAGEORGAKI
2015 DIMOS MAGGINAS VASILIKI KARAGEORGAKI
2014 MICHALIS PARMAKIS MRGARITA NTINA

 

Καλύτερες επιδόσεις Ανδρών

α/α Αθλητής Χρόνος Έτος
1 DIMITRIS THEODORAKAKOS 1:09:25 2018
2 DIMOS MAGGINAS 1:09:28 2015
3 MICHALIS PARMAKIS 1:10:01 2014
4 MICHALIS PARMAKIS 1:11:26 2016
5 GRIVAS GRASIMOS 1:12:24 2014
6 PAPADIMITRIOU ANTONIS 1:12:47 2014

 

Καλύτερες επιδόσεις Γυναικών

α/α Αθλητής Χρόνος Έτος
1 VASILIKI KONSTANTINOPOULOU 1:21:00 2017
2 VASILIKI KARAGEORGAKI 1:25:29 2015
3 VASILIKI KARAGEORGAKI 1:25:42 2016
4 VASILIKI KARAGEORGAKI 1:25:50 2018
5 MARGARITA NTINA 1:30:13 2014

Αριθμός Συμμετοχών

Έτος Εγγραφές Εκκίνηση  Τερματισμός
2018 661 560 560
2017 560 501 495
2016 624 550 550
2015 677 617 608
2014 512 478 476

Pin It on Pinterest

Share This