Νικητές

Έτος Άνδρες Γυναίκες
2021 ANTONIS PAPADIMITRIOU VASILIKI KONSTANTINOPOULOU
2019 KONSTANTINOS STAMOULIS EIRINI KOKKINARIOU
2018 DIMITRIS THEODORAKAKOS VASILIKI KONSTANTINOPOULOU
2017 NICOLAS GEORGALAS VASILIKI KONSTANTINOPOULOU
2016 MICHALIS PARMAKIS VASILIKI KARAGEORGAKI
2015 DIMOS MAGGINAS VASILIKI KARAGEORGAKI
2014 MICHALIS PARMAKIS MRGARITA NTINA

 

Καλύτερες επιδόσεις Ανδρών

α/α Αθλητής Χρόνος Έτος
1 DIMITRIS THEODORAKAKOS 1:09:25 2018
2 DIMOS MAGGINAS 1:09:28 2015
3 MICHALIS PARMAKIS 1:10:01 2014
4 KONSTANTINOS STAMOULIS 1:11:12 2019
5 MICHALIS PARMAKIS 1:11:26 2016

 

Καλύτερες επιδόσεις Γυναικών

α/α Αθλητής Χρόνος Έτος
1 VASILIKI KONSTANTINOPOULOU 1:21:00 2017
2 VASILIKI KARAGEORGAKI 1:25:29 2015
3 VASILIKI KONSTANTINOPOULOU 1:25:34 2021
4 VASILIKI KARAGEORGAKI 1:25:42 2016
5 VASILIKI KARAGEORGAKI 1:25:50 2018

Αριθμός Συμμετοχών

Έτος Εγγραφές Εκκίνηση  Τερματισμός
2021 427 316 311
2019 567 539 539
2018 661 560 560
2017 560 501 495
2016 624 550 550
2015 677 617 608
2014 512 478 476

Pin It on Pinterest

Share This