Νικητές

Έτος Άνδρες Γυναίκες
2017 NICOLAS GEORGALAS VASILIKI KONSTANTINOPOULOU
2016 MICHALIS PARMAKIS VASILIKI KARAGEORGAKI
2015 DIMOS MAGGINAS VASILIKI KARAGEORGAKI
2014 MICHALIS PARMAKIS MRGARITA NTINA

 

Καλύτερες επιδόσεις Ανδρών

α/α Αθλητής Χρόνος Έτος
1 MAGGINAS DIMOS 1:09:28 2015
2 MICHALIS PARMAKIS 1:10:01 2014
3 MICHALIS PARMAKIS 1:11:26 2016
4 GRIVAS GRASIMOS 1:12:24 2014
5 PAPADIMITRIOU ANTONIS 1:12:47 2014

 

Καλύτερες επιδόσεις Γυναικών

α/α Αθλητής Χρόνος Έτος
1 VASILIKI KONSTANTINOPOULOU 1:21:00 2017
2 VASILIKI KARAGEORGAKI 1:25:29 2015
3 VASILIKI KARAGEORGAKI 1:25:42 2016
4 MARGARITA NTINA 1:30:13 2014

Αριθμός Συμμετοχών

Έτος Εγγραφές Εκκίνηση  Τερματισμός
2017 560 501 495
2016 624 550 550
2015 677 617 608
2014 512 478 476

Pin It on Pinterest

Share This